Martin Kesseler's pagina

Kristallnacht


Bap (1982)

Soms denk ik dat ik glasgerinkel hoor

Dan spookt er iets door mijn hoofd

Een geluid........niet eens luid

Vaak valt het niet op (klinkt het vertrouwd)

Zelden ook heb je het gelijk door

Je wordt wakker, wrijft je ogen uit en ziet...

Een beeld,...iets tussen Breugel en Bosch

Geen mens die om het alarmsignaal maalt

Het ‚sein veilig’ kost half zoveel moeite*

Het ruikt naar Kristallnacht


Wat is de stilte voor de storm?

Heimelijk verlaat iemand de stad

De notabelen, onherkenbaar.....

Haasten zich voorbij

Officieel worden zij er niet graag mee in verband gebracht..

Wanneer de volksmassa (ziel), altijd bereid,

Naar een kookpunt raast en schreeuwt:

...’Heil!, Halali!*’ ‚ grenzeloos belust,

Ziedend van afgunst om vergelding brult..

In de ... Kristallnacht


Maar zij die zich storen aan hen die anders zijn

Die met de stroom meezwemmen, zoals het hoort

Voor wie homo’s criminelen zijn

En buitenlanders paria’s zijn..

Hebben iemand nodig die hen in vervoering brengt (verleidt)

Dan redt ons geen cavalerie.

Ook Zorro kan het niets schelen

Die pist hooguit een Z in de sneeuw

En valt lallend van onverschilligheid om

‘…nou en?… Kristallnacht?’


In een kerk met een Kafka klok*

Zonder wijzers, alleen streepjes

Leest de blinde de dove

Het sprookje ‘Strubbelpeter’* voor

Achter een drievoudig vergrendelde deur.

De wachter met zijn sleutelbos

Denk serieus dat hij een genie is,

Omdat hij alle uitwegen heeft verpulverd

En het poeder heeft verkocht als middel tegen klaustrofobie*

In de .. Kristallnacht


Terwijl vandaag op het plein misschien

De lynch-mob, ongemaskerd, met haar ware gezicht

Vast oefent voor het jongste gerecht

Zij rapen stenen en slijpen hun messen

En oefenen op hen die al verraden zijn

Losje vastgemaakt liggen de galleien klaar om te vertrekken,

In de haven wordt op slaven gewacht*

Op de scherven van de ongelijke strijd

Uit de ... Kristallnacht


Daar, waar Darwin overal bij gehaald wordt,

Of nu mensen verdreven of gemarteld worden

Daar, waar achter macht geld staat

Waar sterk zijn alles is

Waar ‚je koest houden’ ‚ en ‚in de houding staan’ de norm is

Waar je zelfs het volkslied op een kammetje kunt blazen

Waar mensen gedreven door barbaarse hebzucht ...

Hosanna’ en ‚kruizig Hem’ roepen..

Zodra zij ergens voordeel zien

...Daar is het dagelijks Kristallnacht


* in slaap sussen* Duitse jachtkreet* zie voetnoot 1
* moraal: doe braaf wat je gezegd wordt, anders loopt het slecht met je af
* verwijst naar het steven van

het Derde Rijk naar

Lebensraum’
* verwijst naar de

concentratiekampen en de

dwangarbeiders in het Derde

RijkVoetnoot 1

Waaraan de opgejaagde of veroordeelde zich heeft schuldig gemaakt, blijft bij Kafka meestal onduidelijk. Schuld is er als de autoriteit (de vader, het gezag) die schuld oplegt en verzet is nutteloos. Zo vergaat het Josef K. in Der Prozess dat begint met de klassieke zin: 'Iemand moet Josef K. belasterd hebben, want zonder dat hij iets kwaads gedaan had, werd hij op een ochtend gearresteerd.' De hele roman door tracht hij te weten te komen waarvan hij beschuldigd wordt. Het wordt hem niet helder en in feite accepteert Josef zijn lot steeds meer. Het is onafwendbaar dat hij ter dood wordt gebracht, afgemaakt als een hond.